Index

2 NELLIKER AS

Orgnr: 998048559

tlf: 72 44 72 44
adresse: Stjernesenteret

organisasjonsnummer

998048559

navn

2 NELLIKER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-03-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.761", "beskrivelse": "Butikkhandel med blomster og planter"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stjernesenteret"], "kommune": "FRØYA", "landkode": "NO", "poststed": "SISTRANDA", "postnummer": "7260", "kommunenummer": "5014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-01-27

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "FRØYA", "landkode": "NO", "poststed": "SISTRANDA", "postnummer": "7260", "kommunenummer": "5014"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

998048559

navn

2 NELLIKER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stjernesenteret

forradrpostnr

7260

forradrpoststed

SISTRANDA

forradrkommnr

5014

forradrkommnavn

FRØYA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

7260

ppoststed

SISTRANDA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.761

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.03.2012

stiftelsesdato

27.01.2012

tlf

72 44 72 44

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

12.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

998048559

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2410015, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 812362, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15895}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 796467}}, "journalnr": "2021453371", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998048559"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 352052, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 322052}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 460309, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 460309}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 812362}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -103971, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2295643}, "driftsresultat": -132589, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2163054}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -702, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 524}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1226}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -133291}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998157056 [navn] => DIN BLOMSTERBUTIKK PÅ FRØYA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-03-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.761", "beskrivelse": "Butikkhandel med blomster og planter"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 998048559 [oppstartsdato] => 2012-01-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stjernesenteret"], "kommune": "FRu00d8YA", "landkode": "NO", "poststed": "SISTRANDA", "postnummer": "7260", "kommunenummer": "5014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?