Index

2 PONDER EL AS

Orgnr: 919097914

adresse: Alf Kristoffersens vei 6

organisasjonsnummer

919097914

navn

2 PONDER EL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Alf Kristoffersens vei 6"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BILLINGSTAD", "postnummer": "1396", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919097914

navn

2 PONDER EL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Alf Kristoffersens vei 6

forradrpostnr

1396

forradrpoststed

BILLINGSTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.06.2017

stiftelsesdato

03.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.10.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

919097914

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1685618, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 918502, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 215943}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 702559}}, "journalnr": "2020403465", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919097914"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 257654, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 91000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 166654}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 660847, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 433654}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 227194}}, "sumEgenkapitalGjeld": 918502}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -48807, "totalresultat": -48807, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1732765}, "driftsresultat": -49506, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1683259}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13067, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 173}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13240}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -62573}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919179198 [navn] => 2 PONDER EL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 919097914 [oppstartsdato] => 2017-05-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Alf Kristoffersens vei 6"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BILLINGSTAD", "postnummer": "1396", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?