Index

2 ROM OG KJØKKEN AS

Orgnr: 914085292

mobil: 970 35 054
adresse: Heksumhøgda 3

organisasjonsnummer

914085292

navn

2 ROM OG KJØKKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-09-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Heksumhøgda 3"], "kommune": "VESTRE TOTEN", "landkode": "NO", "poststed": "BØVERBRU", "postnummer": "2846", "kommunenummer": "3443"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-08-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

914085292

navn

2 ROM OG KJØKKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Heksumhøgda 3

forradrpostnr

2846

forradrpoststed

BØVERBRU

forradrkommnr

3443

forradrkommnavn

VESTRE TOTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.09.2014

stiftelsesdato

14.08.2014

tlf

tlf_mobil

970 35 054

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

914085292

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2120869, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2000727, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1770623}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 230103}}, "journalnr": "2020876517", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914085292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1321659, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1351659}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3322386, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2320246}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1002140}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2000727}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -518859, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4877124}, "driftsresultat": -386098, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4491026}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -132760, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 680}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 133440}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -518859}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914096375 [navn] => 2 ROM OG KJØKKEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-09-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 914085292 [oppstartsdato] => 2014-08-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Heksumhu00f8gda 3"], "kommune": "VESTRE TOTEN", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8VERBRU", "postnummer": "2846", "kommunenummer": "3443"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?