Index

2 RØRLEGGERE AS

Orgnr: 986512551

tlf: 22 30 56 40
mobil: 90150665
adresse: Strømsveien 266

organisasjonsnummer

986512551

navn

2 RØRLEGGERE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-02-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strømsveien 266"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0668", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2004-01-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

986512551

navn

2 RØRLEGGERE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strømsveien 266

forradrpostnr

0668

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.02.2004

stiftelsesdato

14.01.2004

tlf

22 30 56 40

tlf_mobil

90150665

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

986512551

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2382945, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1502889, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 576198}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 926691}}, "journalnr": "2021329579", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "986512551"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 375358, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 95000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 280358}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1127532, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 770499}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 357033}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1502889}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 69942, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4694966}, "driftsresultat": 86280, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4781246}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -16338, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 882}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17220}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 69942}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972001791 [navn] => 2 RØRLEGGERE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 986512551 [oppstartsdato] => 1983-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stru00f8msveien 266"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0668", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2004-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?