Index

2 UNDER PAR AS

https://www.2underpar.no

Orgnr: 916052553

mobil: 997 04 323
webside: www.2underpar.no
adresse: Rådmann Halmrasts vei 7

organisasjonsnummer

916052553

navn

2 UNDER PAR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-03

naeringskode1

{"kode": "79.120", "beskrivelse": "Reisearrangørvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådmann Halmrasts vei 7"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1337", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-10-14

hjemmeside

www.2underpar.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916052553

navn

2 UNDER PAR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådmann Halmrasts vei 7

forradrpostnr

1337

forradrpoststed

SANDVIKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

79.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.11.2015

stiftelsesdato

14.10.2015

tlf

tlf_mobil

997 04 323

url

www.2underpar.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916052553

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2233697, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7989, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7989}}, "journalnr": "2021237067", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916052553"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7989, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -22011}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7989}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2}}]

Reserver mot visning?