Index

2 XR HOLDING AS

Orgnr: 922231184

adresse: Reiesvegen 41

id

371379

organisasjonsnummer

922231184

navn

2 XR HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-15

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Reiesvegen 41"], "kommune": "VESTRE SLIDRE", "landkode": "NO", "poststed": "RØN", "postnummer": "2960", "kommunenummer": "3452"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-25

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922231184

navn

2 XR HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Reiesvegen 41

forradrpostnr

2960

forradrpoststed

RØN

forradrkommnr

3452

forradrkommnavn

VESTRE SLIDRE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.02.2019

stiftelsesdato

25.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922231184

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2594165, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 35884004, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 23851783}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12032221}}, "journalnr": "2021582682", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922231184"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 31882723, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19936590}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11946133}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4001281, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4001281}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 35884004}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 13992815, "totalresultat": 13992815, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23691}, "driftsresultat": -23691, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 14001312, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14001312}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 13977622}}]

Reserver mot visning?