Index

2015 EIENDOM AS

Orgnr: 915919936

mobil: 917 69 599
adresse: Vammaveien 63

organisasjonsnummer

915919936

navn

2015 EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-15

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vammaveien 63"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1813", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-07-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

915919936

navn

2015 EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vammaveien 63

forradrpostnr

1813

forradrpoststed

ASKIM

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.09.2015

stiftelsesdato

31.07.2015

tlf

tlf_mobil

917 69 599

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

915919936

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2336921, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7796366, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7678511}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 117854}}, "journalnr": "2021262823", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915919936"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 123562, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 93562}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7672804, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3135}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7796366}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 64285, "totalresultat": 64285, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 205657}, "driftsresultat": 360849, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 566506}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -296564, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 159}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 296723}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 64285}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915927629 [navn] => 2015 EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-09-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 915919936 [oppstartsdato] => 2015-09-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vammaveien 63"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1813", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?