Index

2040 EIENDOM OG VEDLIKEHOLD AS

Orgnr: 923223606

adresse: c/o Kjetil Kokkim, Ullersmovegen 66A

organisasjonsnummer

923223606

navn

2040 EIENDOM OG VEDLIKEHOLD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-08-20

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kjetil Kokkim", "Ullersmovegen 66A"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLØFTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-06-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

923223606

navn

2040 EIENDOM OG VEDLIKEHOLD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Kjetil Kokkim Ullersmovegen 66A

forradrpostnr

2040

forradrpoststed

KLØFTA

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.08.2019

stiftelsesdato

21.06.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

923223606

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2193725, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11397022, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10546664}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 850358}}, "journalnr": "2020958599", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923223606"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 79947, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -70053}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11317075, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 232125}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 11084950}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11397022}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-06-21", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -70053, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7626}, "driftsresultat": 52374, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 60000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -122427, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 122427}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -70053}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923389911 [navn] => 2040 EIENDOM OG VEDLIKEHOLD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-09-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 923223606 [oppstartsdato] => 2018-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kjetil Kokkim", "Ullersmovegen 66A"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLu00d8FTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?