Index

21-5 NORGE AS

https://www.21-5.no

Orgnr: 923082891

tlf: 22 53 52 15
webside: www.21-5.no
adresse: c/o Business Village, Grundingen 6

id

398486

organisasjonsnummer

923082891

navn

21-5 NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-08-26

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Business Village", "Grundingen 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-05-03

hjemmeside

www.21-5.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

923082891

navn

21-5 NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Business Village Grundingen 6

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.08.2019

stiftelsesdato

03.05.2019

tlf

22 53 52 15

tlf_mobil

url

www.21-5.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

923082891

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2548955, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 259039, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 259039}}, "journalnr": "2021585747", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923082891"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -6178673, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6208673}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6437712, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6437712}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 259039}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2495943, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2103201}, "driftsresultat": -2103201, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -392742, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 392742}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2495943}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923429751 [navn] => 21-5 NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-09-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 923082891 [oppstartsdato] => 2019-08-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Business Village", "Grundingen 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.21-5.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?