Index

21ST COMPANY AS

Orgnr: 920713378

adresse: c/o Explorers HQ, Torggata 13A

id

319807

organisasjonsnummer

920713378

navn

21ST COMPANY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-04-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Explorers HQ", "Torggata 13A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0181", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-02-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Co/Explorers HQ", "Torggata 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0181", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920713378

navn

21ST COMPANY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Explorers HQ Torggata 13A

forradrpostnr

0181

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Co/Explorers HQ Torggata 15

ppostnr

0181

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.04.2018

stiftelsesdato

01.02.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920713378

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2534601, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 645336, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 645336}}, "journalnr": "2021580700", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920713378"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 415127, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 967533}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -552406}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 230209, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 230209}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 645336}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 175725, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 96464}, "driftsresultat": 203536, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 300000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -27810, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1505}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 29315}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 175725}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920731392 [navn] => 21ST COMPANY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-04-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920713378 [oppstartsdato] => 2018-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Explorers HQ", "Torggata 13A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0181", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Co/Explorers HQ", "Torggata 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0181", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?