Index

21UNITS PRODUCTION AS

Orgnr: 817905102

adresse: Oslo gate 23C

organisasjonsnummer

817905102

navn

21UNITS PRODUCTION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Oslo gate 23C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0192", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

817905102

navn

21UNITS PRODUCTION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Oslo gate 23C

forradrpostnr

0192

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.10.2016

stiftelsesdato

23.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817905102

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1442128, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 162579, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 62350}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 100229}}, "journalnr": "2019902030", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817905102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -13455, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -43455}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 176034, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 176034}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 162579}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -79116, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 731025}, "driftsresultat": -115949, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 615075}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 82, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 89}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -115867}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917963088 [navn] => 21UNITS PRODUCTION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817905102 [oppstartsdato] => 2016-09-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Oslo gate 23C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0192", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?