Index

221 CONSULTING AS

https://www.221.no

Orgnr: 814968952

mobil: 415 33 770
webside: www.221.no
adresse: Waldemarhøyveien 11

id

7468

organisasjonsnummer

814968952

navn

221 CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.900", "beskrivelse": "Uspesifisert engroshandel"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Waldemarhøyveien 11"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1400", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-05

hjemmeside

www.221.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814968952

navn

221 CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Waldemarhøyveien 11

forradrpostnr

1400

forradrpoststed

SKI

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.900

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.02.2015

stiftelsesdato

05.02.2015

tlf

tlf_mobil

415 33 770

url

www.221.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

20.08.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

814968952

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 23828, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1966000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1966000}}, "journalnr": "2021150989", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814968952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1376000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1346000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 590000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 590000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1966000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 503000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1839000}, "driftsresultat": 645000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2484000}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 645000}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914992842 [navn] => 221 CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.900", "beskrivelse": "Uspesifisert engroshandel"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814968952 [oppstartsdato] => 2015-02-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Waldemarhu00f8yveien 11"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1400", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => www.221.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?