Index

23/7 SCENE AS

Orgnr: 923361030

adresse: Haugshagen 70

organisasjonsnummer

923361030

navn

23/7 SCENE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-09-07

naeringskode1

{"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haugshagen 70"], "kommune": "LÆRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LÆRDAL", "postnummer": "6887", "kommunenummer": "4642"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-06-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

923361030

navn

23/7 SCENE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haugshagen 70

forradrpostnr

6887

forradrpoststed

LÆRDAL

forradrkommnr

4642

forradrkommnavn

LÆRDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

90.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.09.2019

stiftelsesdato

18.06.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

923361030

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2308689, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021350823", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923361030"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -30000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -30000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 60800, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 29442}, "driftsresultat": 60800, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 90242}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 60800}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923539522 [navn] => 23/7 SCENE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-10-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 923361030 [oppstartsdato] => 2019-06-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haugshagen 70"], "kommune": "Lu00c6RDAL", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00c6RDAL", "postnummer": "6887", "kommunenummer": "4642"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?