Index

239 FILM AS

https://239.no

Orgnr: 918126600

mobil: 902 42 800
webside: 239.no
adresse: Prinsessealléen 50

organisasjonsnummer

918126600

navn

239 FILM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-12-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Prinsessealléen 50"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0276", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-10

hjemmeside

239.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918126600

navn

239 FILM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Prinsessealléen 50

forradrpostnr

0276

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.12.2016

stiftelsesdato

10.11.2016

tlf

tlf_mobil

902 42 800

url

239.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

918126600

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2578893, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 832369, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 683300}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 149069}}, "journalnr": "2021599736", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918126600"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 228145, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 198145}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 604225, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14332}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 589893}}, "sumEgenkapitalGjeld": 832370}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 121775, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 465934}, "driftsresultat": 121775, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 587709}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 121775}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918193235 [navn] => 239 FILM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 918126600 [oppstartsdato] => 2016-11-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Prinsesseallu00e9en 50"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0276", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => 239.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?