Index

24/7 EIENDOMSSERVICE AS

Orgnr: 921335288

adresse: Krokusvegen 8B

organisasjonsnummer

921335288

navn

24/7 EIENDOMSSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-09-03

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Krokusvegen 8B"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "MINNESUND", "postnummer": "2092", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921335288

navn

24/7 EIENDOMSSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Krokusvegen 8B

forradrpostnr

2092

forradrpoststed

MINNESUND

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.09.2018

stiftelsesdato

30.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

921335288

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2325445, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": -119520, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -119520}}, "journalnr": "2021375972", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921335288"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -182757, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -212757}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 63237, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 63237}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": -119520}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -20398, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20398}, "driftsresultat": -20398, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -20398}}]

Reserver mot visning?