Index

24/7 LOGISTIKK AS

Orgnr: 914067553

adresse: Krokatjønnveien 48

organisasjonsnummer

914067553

navn

24/7 LOGISTIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-08-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Krokatjønnveien 48"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FYLLINGSDALEN", "postnummer": "5147", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-08-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6731 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0609", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

914067553

navn

24/7 LOGISTIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Krokatjønnveien 48

forradrpostnr

5147

forradrpoststed

FYLLINGSDALEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 6731 Etterstad

ppostnr

0609

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.291

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.08.2014

stiftelsesdato

06.08.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

18.12.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

914067553

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1879588, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2373201, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 332179}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2041022}}, "journalnr": "2020604707", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914067553"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 273465, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 223465}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2099736, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2097716}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2020}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2373201}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 467291, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10054104}, "driftsresultat": 603875, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10657979}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2062, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8467}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10530}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 601813}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914080827 [navn] => 24/7 LOGISTIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-08-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 914067553 [oppstartsdato] => 2014-08-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Krokatju00f8nnveien 48"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FYLLINGSDALEN", "postnummer": "5147", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6731 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0609", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?