Index

24/7 NURSING AS

Orgnr: 994852698

mobil: 411 20 375
adresse: Rødovre vei 9

organisasjonsnummer

994852698

navn

24/7 NURSING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-12-05

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

antallAnsatte

49

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rødovre vei 9"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "LØRENSKOG", "postnummer": "1474", "kommunenummer": "3029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-11-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

994852698

navn

24/7 NURSING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rødovre vei 9

forradrpostnr

1474

forradrpoststed

LØRENSKOG

forradrkommnr

3029

forradrkommnavn

LØRENSKOG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.12.2009

stiftelsesdato

03.11.2009

tlf

tlf_mobil

411 20 375

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

49

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

994852698

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2363805, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2541742, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12124}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2529618}}, "journalnr": "2021301678", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "994852698"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1036510, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 936510}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1505232, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1505232}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2541742}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 674663, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8898915}, "driftsresultat": 865217, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9764132}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 95, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 491}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 396}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 865312}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994861948 [navn] => 24/7 NURSING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-12-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 49 [overordnetEnhet] => 994852698 [oppstartsdato] => 2010-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8dovre vei 9"], "kommune": "Lu00d8RENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8RENSKOG", "postnummer": "1474", "kommunenummer": "3029"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?