Index

24 BERGEN TAXI AS

Orgnr: 925856134

mobil: 955 24 000
adresse: Strandgaten 21

organisasjonsnummer

925856134

navn

24 BERGEN TAXI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-10-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.320", "beskrivelse": "Drosjebiltransport"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgaten 21"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5013", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-10-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925856134

navn

24 BERGEN TAXI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgaten 21

forradrpostnr

5013

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.10.2020

stiftelsesdato

08.10.2020

tlf

tlf_mobil

955 24 000

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

925856134

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2543869, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 220847, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 186070}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 34777}}, "journalnr": "2021583085", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925856134"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9499, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -14931}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 211348, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16348}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 195000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 220847}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -14930, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 76863}, "driftsresultat": -14930, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 61933}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -14930}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925889555 [navn] => 24 BERGEN TAXI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-11-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.320", "beskrivelse": "Drosjebiltransport"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 925856134 [oppstartsdato] => 2020-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgaten 21"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5013", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?