Index

24 FRAMES PER SECOND AS

Orgnr: 985303770

tlf: +4792680355
adresse: Langlia 13

organisasjonsnummer

985303770

navn

24 FRAMES PER SECOND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-01-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Langlia 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0854", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-04-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

985303770

navn

24 FRAMES PER SECOND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Langlia 13

forradrpostnr

0854

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.01.2003

stiftelsesdato

23.04.2003

tlf

+4792680355

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

985303770

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2387895, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1729283, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 267265}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1462017}}, "journalnr": "2021433286", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "985303770"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1406580, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 103700}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1302880}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 322703, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 322703}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1729283}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 456766, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 719127}, "driftsresultat": 573174, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1292300}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12922, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14975}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2053}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 586096}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985434484 [navn] => 24 FRAMES PER SECOND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 985303770 [oppstartsdato] => 2003-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Langlia 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0854", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?