Index

24 RENHOLDSERVICE AS

Orgnr: 998332354

mobil: 472 60 448
adresse: Olav Duuns vei 3C

organisasjonsnummer

998332354

navn

24 RENHOLDSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-05-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olav Duuns vei 3C"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØNEFOSS", "postnummer": "3515", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-04-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

998332354

navn

24 RENHOLDSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olav Duuns vei 3C

forradrpostnr

3515

forradrpoststed

HØNEFOSS

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.05.2012

stiftelsesdato

27.04.2012

tlf

tlf_mobil

472 60 448

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

998332354

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2282103, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2100326, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 207619}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1892706}}, "journalnr": "2021241570", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998332354"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 367504, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30315}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 337189}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1732822, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1630195}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 102627}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2100326}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 336438, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3650007}, "driftsresultat": 453161, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4103168}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5830, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 742}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6572}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 447331}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998598893 [navn] => 24 RENHOLDSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-07-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 998332354 [oppstartsdato] => 2012-04-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olav Duuns vei 3C"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8NEFOSS", "postnummer": "3515", "kommunenummer": "3007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?