Index

247 STAYER AS

Orgnr: 925082856

adresse: Værnesgata 17

organisasjonsnummer

925082856

navn

247 STAYER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-05-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Værnesgata 17"], "kommune": "STJØRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "STJØRDAL", "postnummer": "7503", "kommunenummer": "5035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-04-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925082856

navn

247 STAYER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Værnesgata 17

forradrpostnr

7503

forradrpoststed

STJØRDAL

forradrkommnr

5035

forradrkommnavn

STJØRDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.05.2020

stiftelsesdato

28.04.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

925082856

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 49274, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 496661, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 258749}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 237912}}, "journalnr": "2021175628", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925082856"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -194299, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -224299}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 690960, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 587072}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 103888}}, "sumEgenkapitalGjeld": 496661}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-04-28", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -224299, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2359058}, "driftsresultat": -281411, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2077647}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4637, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 775}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5411}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -286048}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925101370 [navn] => 247 STAYER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-05-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 925082856 [oppstartsdato] => 2020-05-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e6rnesgata 17"], "kommune": "STJu00d8RDAL", "landkode": "NO", "poststed": "STJu00d8RDAL", "postnummer": "7503", "kommunenummer": "5035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?