Index

247REGNSKAP AS

Orgnr: 913168038

mobil: 473 63 234
adresse: Maskinveien 1

organisasjonsnummer

913168038

navn

247REGNSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-02-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Maskinveien 1"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6517", "kommunenummer": "1505"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 48"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FREI", "postnummer": "6529", "kommunenummer": "1505"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913168038

navn

247REGNSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Maskinveien 1

forradrpostnr

6517

forradrpoststed

KRISTIANSUND N

forradrkommnr

1505

forradrkommnavn

KRISTIANSUND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 48

ppostnr

6529

ppoststed

FREI

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.02.2014

stiftelsesdato

02.01.2014

tlf

tlf_mobil

473 63 234

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.11.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

913168038

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2165621, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 719767, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 31047}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 688720}}, "journalnr": "2020911911", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913168038"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 103201, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 99334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3867}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 616566, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 616566}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 719767}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 322412, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2454006}, "driftsresultat": 413649, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2867656}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -302, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2182}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2484}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 413347}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913231856 [navn] => 247REGNSKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-02-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 913168038 [oppstartsdato] => 2014-01-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Maskinveien 1"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6517", "kommunenummer": "1505"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 48"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FREI", "postnummer": "6529", "kommunenummer": "1505"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?