Index

24FITNESS AS

Orgnr: 995453975

mobil: 94261134
adresse: Karl Johans gate 17

organisasjonsnummer

995453975

navn

24FITNESS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-05-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karl Johans gate 17"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0159", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-03-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

995453975

navn

24FITNESS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karl Johans gate 17

forradrpostnr

0159

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.05.2010

stiftelsesdato

10.03.2010

tlf

tlf_mobil

94261134

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

995453975

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1482994, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2170607, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 333410}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1837197}}, "journalnr": "2019942268", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "995453975"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1450627, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1350627}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 719980, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 719980}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2170607}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 176641, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8875365}, "driftsresultat": 227576, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9102940}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -167, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2265}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2432}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 227408}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998232503 [navn] => 24FITNESS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-04-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 995453975 [oppstartsdato] => 2011-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karl Johans gate 17"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0159", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?