Index

24SEVENOFFICE NC AS

Orgnr: 995856166

tlf: 93 22 51 60
adresse: Rolfsbuktveien 4D

organisasjonsnummer

995856166

navn

24SEVENOFFICE NC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-08-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rolfsbuktveien 4D"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "FORNEBU", "postnummer": "1364", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-05-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

995856166

navn

24SEVENOFFICE NC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rolfsbuktveien 4D

forradrpostnr

1364

forradrpoststed

FORNEBU

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.08.2010

stiftelsesdato

25.05.2010

tlf

93 22 51 60

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

995856166

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2336745, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1579179, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1553539}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 25640}}, "journalnr": "2021262205", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "995856166"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -199625, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -299625}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1778804, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 92621}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1686183}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1579179}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -203812, "totalresultat": -203812, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 203813}, "driftsresultat": -203813, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -203812}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995865092 [navn] => 24SEVENOFFICE NC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-08-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 995856166 [oppstartsdato] => 2010-05-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rolfsbuktveien 4D"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "FORNEBU", "postnummer": "1364", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?