Index

24T RØRSERVICE AS

https://www.24ror.no

Orgnr: 916285310

tlf: 22 52 20 20
mobil: 902 83 206
webside: www.24ror.no
adresse: Nedre Skøyen vei 11

organisasjonsnummer

916285310

navn

24T RØRSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Skøyen vei 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0276", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o trippel-r (Bøgh)", "Inkognitogata 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0258", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.24ror.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916285310

navn

24T RØRSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Skøyen vei 11

forradrpostnr

0276

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o trippel-r (Bøgh) Inkognitogata 4

ppostnr

0258

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.11.2015

stiftelsesdato

16.11.2015

tlf

22 52 20 20

tlf_mobil

902 83 206

url

www.24ror.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

916285310

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 22528, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1094069, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 105574}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 988495}}, "journalnr": "2021147052", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916285310"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -808381, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -908381}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1902451, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1654532}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 247919}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1094069}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -900998, "totalresultat": -900998, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10012119}, "driftsresultat": -1105279, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8906840}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3365, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6391}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3026}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1101914}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916306318 [navn] => 24T RØRSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 916285310 [oppstartsdato] => 2015-11-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Sku00f8yen vei 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0276", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.24ror.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o trippel-r (Bu00f8gh)", "Inkognitogata 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0258", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?