Index

2521 NORGE AS

Orgnr: 913891856

tlf: 92 26 86 82
adresse: Tåjeveien 6

organisasjonsnummer

913891856

navn

2521 NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-08-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tåjeveien 6"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SLEMMESTAD", "postnummer": "3470", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-05-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 301"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1379", "kommunenummer": "3025"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913891856

navn

2521 NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tåjeveien 6

forradrpostnr

3470

forradrpoststed

SLEMMESTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 301

ppostnr

1379

ppoststed

NESBRU

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

72.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.08.2014

stiftelsesdato

06.05.2014

tlf

92 26 86 82

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913891856

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2373005, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 140020, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 140020}}, "journalnr": "2021419673", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913891856"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -118027, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -148027}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 258048, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 258048}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 140020}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -134772, "totalresultat": -134772, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1134963}, "driftsresultat": -134963, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1000000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 192, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 192}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -134772}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914009863 [navn] => 2521 NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-08-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913891856 [oppstartsdato] => 2014-05-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tu00e5jeveien 6"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SLEMMESTAD", "postnummer": "3470", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 301"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1379", "kommunenummer": "3025"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?