Index

2840 ØST AS

Orgnr: 923651780

adresse: c/o Geir Helle, Korterudlia 15

organisasjonsnummer

923651780

navn

2840 ØST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-10-21

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Geir Helle", "Korterudlia 15"], "kommune": "VESTRE TOTEN", "landkode": "NO", "poststed": "RAUFOSS", "postnummer": "2835", "kommunenummer": "3443"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-08-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

923651780

navn

2840 ØST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Geir Helle Korterudlia 15

forradrpostnr

2835

forradrpoststed

RAUFOSS

forradrkommnr

3443

forradrkommnavn

VESTRE TOTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.10.2019

stiftelsesdato

29.08.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

923651780

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1808706, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1455258, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1425254}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30004}}, "journalnr": "2020535562", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923651780"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17721, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -12279}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1437537, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 42537}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1395000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1455258}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-08-29", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1472, "totalresultat": -1472, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1475}, "driftsresultat": -1475, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1472}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923728015 [navn] => 2840 ØST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-10-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 923651780 [oppstartsdato] => 2019-08-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Geir Helle", "Korterudlia 15"], "kommune": "VESTRE TOTEN", "landkode": "NO", "poststed": "RAUFOSS", "postnummer": "2835", "kommunenummer": "3443"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?