Index

28TH PROPERTIES AS

Orgnr: 917036446

adresse: 3 etasje, Bogstadveien 27B

organisasjonsnummer

917036446

navn

28TH PROPERTIES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-04-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["3 etasje", "Bogstadveien 27B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0355", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-04-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917036446

navn

28TH PROPERTIES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

3 etasje Bogstadveien 27B

forradrpostnr

0355

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.04.2016

stiftelsesdato

19.04.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

917036446

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2049663, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4293755, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4262000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31755}}, "journalnr": "2020798801", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917036446"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -223188, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -253188}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4516942, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 516942}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4293755}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -507055, "totalresultat": -507055, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 828928}, "driftsresultat": -375626, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 453302}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -131428, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 943}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 132371}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -507055}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917137935 [navn] => 28TH PROPERTIES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-05-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 917036446 [oppstartsdato] => 2016-04-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["3 etasje", "Bogstadveien 27B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0355", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?