Index

29-2 AURLAND AS

Orgnr: 999577547

mobil: 480 95 468
adresse: Tokvam

organisasjonsnummer

999577547

navn

29-2 AURLAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tokvam"], "kommune": "AURLAND", "landkode": "NO", "poststed": "AURLAND", "postnummer": "5745", "kommunenummer": "4641"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2012-12-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

999577547

navn

29-2 AURLAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tokvam

forradrpostnr

5745

forradrpoststed

AURLAND

forradrkommnr

4641

forradrkommnavn

AURLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

79.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.03.2013

stiftelsesdato

12.12.2012

tlf

tlf_mobil

480 95 468

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

999577547

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1752330, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1228679, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 822829}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 405850}}, "journalnr": "2020477433", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "999577547"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 264079, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 234079}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 964599, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 945303}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 19296}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1228679}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 147885, "totalresultat": 147885, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5945148}, "driftsresultat": 199254, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6144401}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6953, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 224}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7177}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 192300}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911769549 [navn] => 29-2 AURLAND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangu00f8rvirksomhet"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 999577547 [oppstartsdato] => 2013-03-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tokvam"], "kommune": "AURLAND", "landkode": "NO", "poststed": "AURLAND", "postnummer": "5745", "kommunenummer": "4641"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?