Index

29 INVEST AS

Orgnr: 914497469

adresse: Jelsnesgrenda 31

organisasjonsnummer

914497469

navn

29 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-11-24

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jelsnesgrenda 31"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1708", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-08-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

914497469

navn

29 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jelsnesgrenda 31

forradrpostnr

1708

forradrpoststed

SARPSBORG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.11.2014

stiftelsesdato

26.08.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

914497469

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2475315, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15847458, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 668374}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15179084}}, "journalnr": "2021517376", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914497469"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15847015, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 281892}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 15565123}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 443, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 443}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15847458}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 12971843, "totalresultat": 12971843, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16008}, "driftsresultat": -16008, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12988293, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13022372}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 34079}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 12972286}}]

Reserver mot visning?