Index

2A EIENDOM AS

Orgnr: 987862203

tlf: 33 11 65 90
mobil: 990 11 552
adresse: C A Larsens vei 17

organisasjonsnummer

987862203

navn

2A EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-02-12

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C A Larsens vei 17"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3260", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-01-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

987862203

navn

2A EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C A Larsens vei 17

forradrpostnr

3260

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.02.2005

stiftelsesdato

24.01.2005

tlf

33 11 65 90

tlf_mobil

990 11 552

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

987862203

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2063305, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2787054, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1325479}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1461575}}, "journalnr": "2020812654", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "987862203"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2187054, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1365298}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 821756}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 600000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 600000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2787054}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 401914, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 29535}, "driftsresultat": -29535, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 431449, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 431449}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 401914}}]

Reserver mot visning?