Index

2A-HEIMEN AS

Orgnr: 898304302

tlf: 90 96 23 89
adresse: Hollekve

organisasjonsnummer

898304302

navn

2A-HEIMEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-04-28

naeringskode1

{"kode": "88.991", "beskrivelse": "Barneverntjenester"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hollekve"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SOGNDAL", "postnummer": "6857", "kommunenummer": "4640"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2012-03-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

898304302

navn

2A-HEIMEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hollekve

forradrpostnr

6857

forradrpoststed

SOGNDAL

forradrkommnr

4640

forradrkommnavn

SOGNDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

88.991

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.04.2012

stiftelsesdato

30.03.2012

tlf

90 96 23 89

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

898304302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2484621, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4102524, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 259181}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3843344}}, "journalnr": "2021457373", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "898304302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2863340, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21200}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2842140}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1239184, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1225839}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 13345}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4102524}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 471183, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5036397}, "driftsresultat": 594626, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5631024}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9408, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9451}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 43}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 604034}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998324424 [navn] => 2A-HEIMEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-05-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "88.991", "beskrivelse": "Barneverntjenester"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 898304302 [oppstartsdato] => 2012-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hollekve"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SOGNDAL", "postnummer": "6857", "kommunenummer": "4640"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?