Index

2A UTVIKLING AS

Orgnr: 921092180

adresse: Alnagata 16

organisasjonsnummer

921092180

navn

2A UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-02

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Alnagata 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0192", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

921092180

navn

2A UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Alnagata 16

forradrpostnr

0192

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.07.2018

stiftelsesdato

01.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

921092180

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2061555, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11720628, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5110765}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6609863}}, "journalnr": "2020812662", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921092180"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 576777, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 700584}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -123807}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11143851, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 291504}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10852347}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11720628}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -109437, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 255079}, "driftsresultat": -17263, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 237816}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -123041, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 55}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 123096}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -140304}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921144741 [navn] => 2A UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 921092180 [oppstartsdato] => 2018-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Alnagata 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0192", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?