Index

2B OFFSHORE AS

Orgnr: 999269095

tlf: 22 87 87 00
adresse: Dronning Mauds gate 3

organisasjonsnummer

999269095

navn

2B OFFSHORE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-12-13

naeringskode1

{"kode": "77.340", "beskrivelse": "Utleie og leasing av sjøtransportmateriell"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dronning Mauds gate 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-11-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Pareto Business Management AS", "Postboks 1396 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0114", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

999269095

navn

2B OFFSHORE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dronning Mauds gate 3

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Pareto Business Management AS Postboks 1396 Vika

ppostnr

0114

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

77.340

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.12.2012

stiftelsesdato

22.11.2012

tlf

22 87 87 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

999269095

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1784910, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 601585156, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 596680217}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4904939}}, "journalnr": "2020512897", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "999269095"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -5954630, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5978630}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 607539786, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 607020487}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 519299}}, "sumEgenkapitalGjeld": 601585156}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3556965, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 322786255}, "driftsresultat": -322786255, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 319229290, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 353217497}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 33988207}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3556965}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916448643 [navn] => 2B OFFSHORE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.340", "beskrivelse": "Utleie og leasing av sju00f8transportmateriell"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 999269095 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dronning Mauds gate 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Pareto Business Management AS", "Postboks 1396 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0114", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?