Index

2B PROSJEKT AS

Orgnr: 915831230

adresse: c/o Kjell Kristian Straume, Plankesvingen 10

organisasjonsnummer

915831230

navn

2B PROSJEKT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-08-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kjell Kristian Straume", "Plankesvingen 10"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "SON", "postnummer": "1555", "kommunenummer": "3019"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-07-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Plankesvingen 10"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "SON", "postnummer": "1555", "kommunenummer": "3019"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

915831230

navn

2B PROSJEKT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Kjell Kristian Straume Plankesvingen 10

forradrpostnr

1555

forradrpoststed

SON

forradrkommnr

3019

forradrkommnavn

VESTBY

forradrland

Norge

postadresse

Plankesvingen 10

ppostnr

1555

ppoststed

SON

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.08.2015

stiftelsesdato

01.07.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

915831230

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 191766, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3902268, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2971782}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 930486}}, "journalnr": "2021211168", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915831230"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -50199, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -80199}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3952467, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1068677}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2883790}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3902268}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 238518, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1810564}, "driftsresultat": 360981, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2171545}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -122463, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 122}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 122585}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 238518}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 824746842 [navn] => 2B PROSJEKT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 915831230 [oppstartsdato] => 2020-03-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rolandsstien 39"], "kommune": "AURE", "landkode": "NO", "poststed": "TUSTNA", "postnummer": "6590", "kommunenummer": "1576"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?