Index

2BH ENEBAKKVEIEN 305 AS

Orgnr: 913106679

mobil: 913 35 777
adresse: c/o Lasse Amundsen, Cappelens vei 18B

organisasjonsnummer

913106679

navn

2BH ENEBAKKVEIEN 305 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Lasse Amundsen", "Cappelens vei 18B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1162", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

913106679

navn

2BH ENEBAKKVEIEN 305 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Lasse Amundsen Cappelens vei 18B

forradrpostnr

1162

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.01.2014

stiftelsesdato

16.12.2013

tlf

tlf_mobil

913 35 777

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913106679

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2128651, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 32307802, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 32214385}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 93417}}, "journalnr": "2020879573", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913106679"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8524230, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8494230}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 23783572, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1927371}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 21856201}}, "sumEgenkapitalGjeld": 32307802}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1894928, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1658372}, "driftsresultat": 3187217, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4845589}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -757824, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 172}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 757996}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2429393}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913116445 [navn] => 2BH ENEBAKKVEIEN 305 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913106679 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Lasse Amundsen", "Cappelens vei 18B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1162", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?