Index

2CARE BÆRUM AS

https://2care.no

Orgnr: 996493040

tlf: 67 58 93 00
webside: 2care.no
adresse: Industriveien 3

organisasjonsnummer

996493040

navn

2CARE BÆRUM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-01-31

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

antallAnsatte

66

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 3"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1337", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-01-25

hjemmeside

2care.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

996493040

navn

2CARE BÆRUM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industriveien 3

forradrpostnr

1337

forradrpoststed

SANDVIKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.01.2011

stiftelsesdato

25.01.2011

tlf

67 58 93 00

tlf_mobil

url

2care.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

66

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

996493040

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2448359, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3319727, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 338382}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2981345}}, "journalnr": "2021416447", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "996493040"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 203140, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 103140}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3116587, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2678299}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 438288}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3319727}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -653418, "totalresultat": -653418, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18552986}, "driftsresultat": -829692, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 17723295}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7164, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 444}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7608}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -836856}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992396407 [navn] => UNICARE HJEMMETJENESTER BÆRUM [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 66 [overordnetEnhet] => 996493040 [oppstartsdato] => 2008-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 3"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1337", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => 2care.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2011-01-25 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?