Index

2CASA AS

Orgnr: 996170756

adresse: Sverdrups gate 21

organisasjonsnummer

996170756

navn

2CASA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-11-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sverdrups gate 21"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4007", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-10-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

996170756

navn

2CASA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sverdrups gate 21

forradrpostnr

4007

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.11.2010

stiftelsesdato

21.10.2010

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

996170756

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1826224, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2683164, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2590000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 93164}}, "journalnr": "2020559243", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "996170756"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -314349, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -414349}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2997513, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 135000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2862513}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2683164}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -51, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6}, "driftsresultat": -6, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -45, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 45}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -51}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924998520 [navn] => 2CASA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-04-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 996170756 [oppstartsdato] => 2020-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sverdrups gate 21"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4007", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?