Index

2COACH

Orgnr: 994952404

mobil: 97681920
adresse: Langoddveien 19A

organisasjonsnummer

994952404

navn

2COACH

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Langoddveien 19A"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SNARØYA", "postnummer": "1367", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

994952404

navn

2COACH

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

Langoddveien 19A

forradrpostnr

1367

forradrpoststed

SNARØYA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.01.2010

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

97681920

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

10.09.2011

regnskap

regnskap #0

orgnr

994952404

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2153775, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 207021, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 207021}}, "journalnr": "2020929974", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "NUF", "organisasjonsnummer": "994952404"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 116205, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 116205}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 90816, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 90816}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 207021}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -45622, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 656731}, "driftsresultat": -41927, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 614804}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3695, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3718}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -45622}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994984527 [navn] => 2COACH [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-01-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 994952404 [oppstartsdato] => 2010-01-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Langoddveien 19A"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SNARu00d8YA", "postnummer": "1367", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?