Index

2COM AS

Orgnr: 994764888

tlf: 93 43 16 51
adresse: Seljeveien 11

organisasjonsnummer

994764888

navn

2COM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-12-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Seljeveien 11"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "FETSUND", "postnummer": "1900", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-08-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

994764888

navn

2COM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Seljeveien 11

forradrpostnr

1900

forradrpoststed

FETSUND

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.12.2009

stiftelsesdato

12.08.2009

tlf

93 43 16 51

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

994764888

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1784802, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14356802, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13708391}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 648411}}, "journalnr": "2020512745", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "994764888"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9113469, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9013469}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5243332, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -31212}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5274544}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14356802}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -276952, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 482665}, "driftsresultat": -295877, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 186788}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -59189, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 24182}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 83371}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -355066}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 816437032 [navn] => 2COM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 994764888 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Seljeveien 11"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "FETSUND", "postnummer": "1900", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?