Index

2CONCILIATE NORWAY AS

https://www.2c8.com

Orgnr: 995591006

mobil: 90192918
webside: www.2c8.com
adresse: Klinestadmoen 10

organisasjonsnummer

995591006

navn

2CONCILIATE NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-06-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Klinestadmoen 10"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3241", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-04-20

postadresse

{"land": "Sverige", "adresse": [], "landkode": "SE", "poststed": "Älvgaten 5, SE-65225 Karlsta"}

hjemmeside

www.2c8.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

995591006

navn

2CONCILIATE NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Klinestadmoen 10

forradrpostnr

3241

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

Älvgaten 5, SE-65225 Karlstad

ppostland

Sverige

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.06.2010

stiftelsesdato

20.04.2010

tlf

tlf_mobil

90192918

url

www.2c8.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

995591006

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 5848, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 388133, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 388133}}, "journalnr": "2021129760", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "995591006"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 104440, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4440}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 283693, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 283643}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 50}}, "sumEgenkapitalGjeld": 388133}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 101166, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 681488}, "driftsresultat": 128628, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 810116}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 996, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 996}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 129624}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995662361 [navn] => 2CONCILIATE NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-06-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 995591006 [oppstartsdato] => 2010-04-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Klinestadmoen 10"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3241", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => www.2c8.com [postadresse] => {"land": "Sverige", "adresse": [], "landkode": "SE", "poststed": "u00c4lvgaten 5, SE-65225 Karlsta"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?