Index

2CREATE AS

Orgnr: 917875170

adresse: Ferstadbakken 3A

organisasjonsnummer

917875170

navn

2CREATE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ferstadbakken 3A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7023", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917875170

navn

2CREATE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ferstadbakken 3A

forradrpostnr

7023

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.103

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.10.2016

stiftelsesdato

27.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.02.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

917875170

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2247551, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 94005, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 23931}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 70074}}, "journalnr": "2021259496", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917875170"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 58534, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 28534}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 35471, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 35471}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 94005}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 19539, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 132350}, "driftsresultat": 19493, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 151843}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 46, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 46}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 19539}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917943419 [navn] => 2CREATE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiu00f8rarkitekt, interiu00f8rdesign og interiu00f8rkonsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 917875170 [oppstartsdato] => 2016-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ferstadbakken 3A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7023", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?