Index

2CW GRUPPEN AS

Orgnr: 917619727

adresse: Storgata 69

organisasjonsnummer

917619727

navn

2CW GRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-08-25

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 69"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 666"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9257", "kommunenummer": "5401"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917619727

navn

2CW GRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 69

forradrpostnr

9008

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 666

ppostnr

9257

ppoststed

TROMSØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.08.2016

stiftelsesdato

25.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917619727

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1890308, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 55939603, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 55934625}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4978}}, "journalnr": "2020616804", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917619727"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10026728, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 10030000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -3272}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 45912875, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 273375}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 45639500}}, "sumEgenkapitalGjeld": 55939603}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1454, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 95492}, "driftsresultat": -95492, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 93628, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1309841}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1216213}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1864}}]

Reserver mot visning?