Index

2DALE AS

Orgnr: 921360053

adresse: Nydalen allé 9

organisasjonsnummer

921360053

navn

2DALE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-09-07

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nydalen allé 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-08-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921360053

navn

2DALE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nydalen allé 9

forradrpostnr

0484

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.09.2018

stiftelsesdato

09.08.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

921360053

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2236453, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 75703, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11212}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 64491}}, "journalnr": "2021240806", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921360053"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 75703, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 74430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1273}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 75703}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9, "totalresultat": 9, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6}, "driftsresultat": -6, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 17, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 12}}]

Reserver mot visning?