Index

2EXPRESS AS

Orgnr: 925580813

adresse: c/o Silje Maria Bauge, Selvikveien 18

organisasjonsnummer

925580813

navn

2EXPRESS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-09-03

naeringskode1

{"kode": "85.522", "beskrivelse": "Undervisning i kunstfag"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Silje Maria Bauge", "Selvikveien 18"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ØVRE ERVIK", "postnummer": "5106", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-08-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925580813

navn

2EXPRESS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Silje Maria Bauge Selvikveien 18

forradrpostnr

5106

forradrpoststed

ØVRE ERVIK

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.522

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.09.2020

stiftelsesdato

13.08.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

925580813

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2348635, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 285949, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 285949}}, "journalnr": "2021402567", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925580813"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -99825, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 48000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -147825}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 385774, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 383631}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2144}}, "sumEgenkapitalGjeld": 285949}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-08-13", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -147825, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 417990}, "driftsresultat": -147801, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 270190}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -24, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -147825}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925605026 [navn] => 2EXPRESS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-09-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.522", "beskrivelse": "Undervisning i kunstfag"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 925580813 [oppstartsdato] => 2020-09-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Silje Maria Bauge", "Selvikveien 18"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8VRE ERVIK", "postnummer": "5106", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?