Index

2FIRE AS

Orgnr: 974432153

mobil: 404 02 000
adresse: Lindheimvegen 1

organisasjonsnummer

974432153

navn

2FIRE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-05-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lindheimvegen 1"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORØ", "postnummer": "6905", "kommunenummer": "4602"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1995-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

974432153

navn

2FIRE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lindheimvegen 1

forradrpostnr

6905

forradrpoststed

FLORØ

forradrkommnr

4602

forradrkommnavn

KINN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.05.1995

stiftelsesdato

02.01.1995

tlf

tlf_mobil

404 02 000

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

974432153

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2572083, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7379126, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5136657}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2242469}}, "journalnr": "2021558871", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "974432153"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6139843, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 326000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5813843}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1239282, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1239282}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7379126}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 348560, "totalresultat": 348560, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1310667}, "driftsresultat": 516104, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1826771}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -70885, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 22271}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 93156}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 445219}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 989086588 [navn] => 2FIRE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-12-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 974432153 [oppstartsdato] => 2004-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hamnegata 1"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORu00d8", "postnummer": "6900", "kommunenummer": "4602"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?