Index

2FISK AS

Orgnr: 913810139

adresse: Sjøvegen 4A

organisasjonsnummer

913810139

navn

2FISK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjøvegen 4A"], "kommune": "BÅTSFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "BÅTSFJORD", "postnummer": "9990", "kommunenummer": "5443"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-06-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 414"], "kommune": "BÅTSFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "BÅTSFJORD", "postnummer": "9991", "kommunenummer": "5443"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913810139

navn

2FISK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjøvegen 4A

forradrpostnr

9990

forradrpoststed

BÅTSFJORD

forradrkommnr

5443

forradrkommnavn

BÅTSFJORD

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 414

ppostnr

9991

ppoststed

BÅTSFJORD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.06.2014

stiftelsesdato

06.06.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913810139

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 80978, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1494294, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1083800}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 410494}}, "journalnr": "2021214776", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913810139"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 914178, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 864178}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 580116, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 147420}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 432696}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1494294}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 60922, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1134584}, "driftsresultat": 114593, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1249177}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -37096, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2381}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 39477}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 77497}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913859499 [navn] => 2FISK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-07-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913810139 [oppstartsdato] => 2014-06-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sju00f8vegen 4A"], "kommune": "Bu00c5TSFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00c5TSFJORD", "postnummer": "9990", "kommunenummer": "5443"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 414"], "kommune": "Bu00c5TSFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00c5TSFJORD", "postnummer": "9991", "kommunenummer": "5443"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?