Index

2GM EIENDOM AS

Orgnr: 922263418

adresse: c/o Bygg-Tema Eiendom AS, Torggata 1

organisasjonsnummer

922263418

navn

2GM EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bygg-Tema Eiendom AS", "Torggata 1"], "kommune": "SENJA", "landkode": "NO", "poststed": "FINNSNES", "postnummer": "9300", "kommunenummer": "5421"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

922263418

navn

2GM EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Bygg-Tema Eiendom AS Torggata 1

forradrpostnr

9300

forradrpoststed

FINNSNES

forradrkommnr

5421

forradrkommnavn

SENJA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.02.2019

stiftelsesdato

18.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

922263418

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2142355, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 33180134, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 27529303}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5650831}}, "journalnr": "2020891870", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922263418"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6719169, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 719169}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 26460965, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 314866}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 26146099}}, "sumEgenkapitalGjeld": 33180134}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 719169, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 916893}, "driftsresultat": 1878457, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2795349}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -956446, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 655}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 957101}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 922011}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922414157 [navn] => 2GM EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 922263418 [oppstartsdato] => 2019-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bygg-Tema Eiendom AS", "Torggata 1"], "kommune": "SENJA", "landkode": "NO", "poststed": "FINNSNES", "postnummer": "9300", "kommunenummer": "5421"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?