Index

2GODE AS

Orgnr: 919558598

mobil: 417 67 539
adresse: Moarusta 27

organisasjonsnummer

919558598

navn

2GODE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-09-13

naeringskode1

{"kode": "43.390", "beskrivelse": "Annen ferdiggjøring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Moarusta 27"], "kommune": "SØR-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "SØR-FRON", "postnummer": "2647", "kommunenummer": "3438"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-08-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

919558598

navn

2GODE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Moarusta 27

forradrpostnr

2647

forradrpoststed

SØR-FRON

forradrkommnr

3438

forradrkommnavn

SØR-FRON

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.390

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.09.2017

stiftelsesdato

01.08.2017

tlf

tlf_mobil

417 67 539

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919558598

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1483210, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 724912, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 526690}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 198221}}, "journalnr": "2019942518", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919558598"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -272751, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -302751}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 997662, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 738657}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 259005}}, "sumEgenkapitalGjeld": 724912}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -372274, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3605006}, "driftsresultat": -408478, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3196528}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -30511, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 123}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 30634}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -438989}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919563893 [navn] => 2GODE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-09-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.390", "beskrivelse": "Annen ferdiggju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919558598 [oppstartsdato] => 2017-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Moarusta 27"], "kommune": "Su00d8R-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8R-FRON", "postnummer": "2647", "kommunenummer": "3438"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?