Index

2GREEN CONSULTING AS

https://www.2greenconsulting.no

Orgnr: 896082582

mobil: 91705425
webside: www.2greenconsulting.no
adresse: Granstubben 3

organisasjonsnummer

896082582

navn

2GREEN CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-10-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Granstubben 3"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-09-14

hjemmeside

www.2greenconsulting.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

896082582

navn

2GREEN CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Granstubben 3

forradrpostnr

1358

forradrpoststed

JAR

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.10.2010

stiftelsesdato

14.09.2010

tlf

tlf_mobil

91705425

url

www.2greenconsulting.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.04.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

896082582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2557353, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1721878, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 140150}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1581728}}, "journalnr": "2021545364", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "896082582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1296455, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1196455}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 425423, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 421045}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4378}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1721878}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 663302, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 960827}, "driftsresultat": 847418, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1808246}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3013, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3013}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 850431}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993059641 [navn] => 2GREEN CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-09-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 896082582 [oppstartsdato] => 2008-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Granstubben 3"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => www.2greenconsulting.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2010-09-14 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?